Referencer

Her kan du læse om tidligere forløb med kunder

Væksthusets hurtigste og mest sikre vej til den rette ERP-Løsning 

I august 2019 var tiden inde til at Væksthuset skulle konvertere deres gamle økonomisystem (C5) til en ny og mere tidssvarende ERP-løsning.

Jens Højlund, Direktør for Væksthuset havde et klart mål om at synliggøre indtjeningen på de enkelte afdelinger for afdelingschefer og direktionen. Det skulle være muligt for dem at sammenligne de enkelte afdelingers resultater og dermed øge motivationen til at gøre det bedre. Disse tal var ikke tilgængelige i deres gamle løsning samtidig med at Væksthuset oplevede meget manuelt arbejde i administration og bogholderi.

Dette var bare nogle af de problemstillinger, der skulle løses i et nyt ERP-system. Dog var udfordringen for Væksthuset, at man ikke havde kompetencen eller ressourcerne til at gennemskue ERP markedet, eller til at gennemgå hele projektet fra analyse til implementering.

Der var brug for den rette funktionalitet, til den aftalte tid og til det aftalte budget

Jens Højlund, direktør for Væksthuset:

”Vi havde brug for at blive præcise på vores behov og krav til en ERP-løsning, der kunne række langt ind i fremtiden. Det handlede i bund og grund om at smide den måde, vi gør tingene på under et forstørrelsesglas. Herfra kunne vi analysere på, hvor og hvorfor der opstår problemer, der enten kan være til gene for kunder eller for de interne arbejdsgange.”

”Helt kort så handler det for os om at få en fremtidssikker ERP-løsning med den rette funktionalitet, til den aftalte tid og aftalte budget.”

”Da det typisk er svært at holde spejlet op foran arbejdsgange, som er indarbejdet over mange år, blev det vores strategiske valg at trække på kræfter udefra. Vi havde behov for en arkitekt og projektleder på løsningen, der kunne arbejde som vores loyale rådgiver og samtidig sikre beslutnings- og investeringsprocessen fra start til slut. Vi fik anbefalet Michael G. Nielsen, som har arbejdet med salg og implementering af ERP-løsninger i mange år.”

Michael G. Nielsen, ejer af Konsulent-IT:

”Allerede på første møde stod det meget klart for mig, hvilke strategiske mål Jens Højlund havde for virksomheden. Han ønskede også, at nuværende brugere og direktion skulle være en aktiv del af processen, for at sikre den stærkeste løsning. Samtidigt skulle vi sikre, at medarbejdere, direktion og potentielle leverandører forblev motiverede og trygge i igennem hele arbejdsprocessen.”

”På kun 3 måneder er vi nu der, hvor Konsulent-IT har udvalgt 3 ERP-leverandører til at præsentere deres løsningsforslag og projektplan for Væksthuset. Det betyder, at vi er tæt på at kunne sætte rammerne for resten af projektet. Og selvom vi nu står foran hele implementeringen af vores nye løsning, føles det virkelig godt at vide, at uanset hvilken af de 3 muligheder vi vælger, ender vi med en løsning der passer til vores behov og til fremtiden”, siger Jens Højlund.

Konsulent IT – rapporten i korte træk

  • Konsulent-IT har udarbejdet en foranalyse & kravspecifikation for Væksthuset
  • Der er foretaget en gennemgang af nuværende processer, interview af nøglemedarbejdere samt identificering af fremtidige arbejdsprocesser
  • Rapporten indeholder anbefaling til den nye ERP-løsning, der løser de problemstillinger, som var Væksthusets motiv til at skifte løsning

Konsulent-IT forsætter som sparringspartner igennem hele projektet til løsningen går live, og Væksthuset er tilfredse.

Få opskriften på succesfulde ERP projekter.

Resultatet af et samarbejde med Konsulent-IT er, at du får den aftalte løsning til tiden, med den aftalte funktionalitet og til aftalt økonomi. Fjern risikoen ved beslutningen og book første møde gratis!